Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0384(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0070/2017

Debates :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Balsojumi :

PV 13/06/2017 - 5.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0250

Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 12. jūnijs - Strasbūra

15. ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada - Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā - Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm ***I (debates)
CRE

Ziņojums par ES kohēzijas politikas pamatelementiem pēc 2020. gada [2016/2326(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Kerstin Westphal (A8-0202/2017).

Ziņojums par partneru līdzdalības palielināšanu un pārredzamības uzlabošanu Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā [2016/2304(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Daniel Buda (A8-0201/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017).

Kerstin Westphal, Daniel Buda un Iskra Mihaylova iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Corina Crețu (Komisijas locekle).

Uzstājās Jan Olbrycht (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Claude Rolin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Krzysztof Hetman PPE grupas vārdā un Derek Vaughan S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Matthijs van Miltenburg ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile un Liliana Rodrigues.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini un Olga Sehnalová.

Uzstājās Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda un Iskra Mihaylova.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.10. punkts, 5.1. punkts un 13.6.2017. protokola 5.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika