Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0384(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0070/2017

Debaty :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Głosowanie :

PV 13/06/2017 - 5.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0250

Protokół
Poniedziałek, 12 czerwca 2017 r. - Strasburg

15. Elementy składowe europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 - Zwiększenie zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych - Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 [2016/2326(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Sprawozdanie w sprawie zwiększenia zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych [2016/2304(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda i Iskra Mihaylova przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Corina Crețu (członkini Komisji).

Głos zabrali: Jan Olbrycht (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Claude Rolin (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Krzysztof Hetman w imieniu grupy PPE i Derek Vaughan w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile i Liliana Rodrigues.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini i Olga Sehnalová.

Głos zabrali: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda i Iskra Mihaylova.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.10, pkt 5.1 i pkt 5.6 protokołu z dnia 13.6.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności