Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2079(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0179/2017

Внесени текстове :

A8-0179/2017

Разисквания :

PV 12/06/2017 - 16
CRE 12/06/2017 - 16

Гласувания :

PV 13/06/2017 - 5.11
CRE 13/06/2017 - 5.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0255

Протокол
Понеделник, 12 юни 2017 г. - Страсбург

16. Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (разискване)
CRE

Доклад относно състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието [2016/2079(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Marco Affronte представи доклада.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: João Pimenta Lopes (докладчик по становището на комисията EMPL), Verónica Lope Fontagné, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas и Sofia Ribeiro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios и Nicola Caputo.

Изказа се Carlos Moedas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказа се Marco Affronte.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 13.6.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност