Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2079(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0179/2017

Ingivna texter :

A8-0179/2017

Debatter :

PV 12/06/2017 - 16
CRE 12/06/2017 - 16

Omröstningar :

PV 13/06/2017 - 5.11
CRE 13/06/2017 - 5.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0255

Protokoll
Måndagen den 12 juni 2017 - Strasbourg

16. Fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (debatt)
CRE

Betänkande om fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet [2016/2079(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Marco Affronte redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: João Pimenta Lopes (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Verónica Lope Fontagné för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas och Sofia Ribeiro.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios och Nicola Caputo.

Talare: Carlos Moedas.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Marco Affronte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.11 i protokollet av den 13.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy