Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2318(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0194/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0194/2017

Συζήτηση :

PV 12/06/2017 - 17
CRE 12/06/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2017 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0246

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

17. Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα [2015/2318(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνεισηγήτριες: Martina Dlabajová και Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

Οι Martina Dlabajová και Inés Ayala Sender προβαίνουν στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Andrey Novakov, Stanislav Polčák και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.6.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου