Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 12. června 2017 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Žádost o zbavení imunity
 6.Členství v delegacích
 7.Jednání před prvním čtením v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 8.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 10.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 11.Předložení dokumentů
 12.Plán práce
 13.Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***I (rozprava)
 14.Posouzení provádění programu Horizont 2020 (rozprava)
 15.Stavební kameny politiky soudržnosti EU po roce 2020 – Větší zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů – Zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami ***I (rozprava)
 16.Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří (rozprava)
 17.Efektivnost nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace (krátké přednesení)
 18.Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (krátké přednesení)
 19.Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii (krátké přednesení)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (131 kb) Prezenční listina (55 kb) 
 
Zápis (75 kb) Prezenční listina (11 kb) 
 
Zápis (230 kb) Prezenční listina (62 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí