Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 12. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Valtuuskuntien kokoonpano
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Unionin osallistuminen Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) ***I (keskustelu)
 14.Horisontti 2020 -ohjelman täytäntöönpanon arviointi (keskustelu)
 15.EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen - Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa - Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille ***I (keskustelu)
 16.Kalakantojen tila ja kalastusalan sosioekonominen tilanne Välimerellä (keskustelu)
 17.Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus (lyhyt esittely)
 18.Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (lyhyt esittely)
 19.Valtiottomuus Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (133 kb) Läsnäololista (55 kb) 
 
Pöytäkirja (74 kb) Läsnäololista (11 kb) 
 
Pöytäkirja (225 kb) Läsnäololista (61 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö