Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tnejn, 12 ta' Ġunju 2017 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 6.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet
 7.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 10.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 11.Dokumenti mressqa
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Il-parteċipazzjoni tal-Unjoni fis-Sħubija għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA) ***I (dibattitu)
 14.Valutazzjoni tal-implimentazzjoni ta' Orizzont 2020 (dibattitu)
 15.Elementi fundamentali għal politika ta' koeżjoni tal-UE wara l-2020 - Iż-żieda fl-involviment tas-sħab u l-vizibbiltà fil-prestazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej - Miżuri speċifiċi għall-provvista ta' assistenza addizzjonali lill-Istati Membri affettwati minn diżastri naturali ***I (dibattitu)
 16.L-istat tal-istokkijiet tal-ħut u s-sitwazzjoni soċjoekonomika tas-settur tas-sajd fil-Mediterran (dibattitu)
 17.Kosteffikaċja tas-7 Programm ta' Riċerka (preżentazzjoni qasira)
 18.Il-ħtieġa ta' strateġija tal-UE biex jitwaqqfu u jiġu evitati d-differenzi bejn il-pensjonijiet tan-nisa u tal-irġiel (preżentazzjoni qasira)
 19.L-apolidija fin-Nofsinhar u fix-Xlokk tal-Asja (preżentazzjoni qasira)
 20.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (133 kb) Reġistru tal-attendenza (55 kb) 
 
Minuti (75 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) 
 
Minuti (235 kb) Reġistru tal-attendenza (62 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza