Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 12 juni 2017 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling Parlement
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling delegaties
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 10.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Participatie van de Unie in het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) ***I (debat)
 14.Beoordeling van de tenuitvoerlegging van Horizon 2020 (debat)
 15.Bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020 - De betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen vergroten - Specifieke maatregelen voor het bieden van aanvullende steun aan lidstaten die zijn getroffen door natuurrampen ***I (debat)
 16.Toestand van de visbestanden en sociaal-economische situatie van de visserijsector in de Middellandse Zee (debat)
 17.Kosteneffectiviteit van het zevende onderzoeksprogramma (korte presentatie)
 18.De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (korte presentatie)
 19.Staatloosheid in Zuid- en Zuidoost-Azië (korte presentatie)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (132 kb) Presentielijst (55 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (11 kb) 
 
Notulen (233 kb) Presentielijst (61 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid