Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 12. junij 2017 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 4.Sestava Parlamenta
 5.Zahteva za odvzem imunitete
 6.Sestava delegacij
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 9.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 10.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Sodelovanje Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) ***I (razprava)
 14.Ocena izvajanja programa Obzorje 2020 (razprava)
 15.Gradniki kohezijske politike EU po letu 2020 - Okrepljeno sodelovanje s partnerji in prepoznavnost uspešnosti delovanja evropskih strukturnih in investicijskih skladov - Specifični ukrepi za zagotovitev dodatne pomoči državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče ***I (razprava)
 16.Stanje ribjih staležev in socialno-ekonomski položaj ribiškega sektorja v Sredozemlju (razprava)
 17.Stroškovna učinkovitost sedmega razvojnega programa (kratka predstavitev)
 18.Potreba po strategiji EU za odpravo in preprečevanje razlik v pokojninah med spoloma (kratka predstavitev)
 19.Apatridnost v južni in jugovzhodni Aziji (kratka predstavitev)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (129 kb) Seznam navzočih (55 kb) 
 
Zapisnik (74 kb) Seznam navzočih (11 kb) 
 
Zapisnik (223 kb) Seznam navzočih (62 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov