Indeks 
Zapisnik
PDF 225kWORD 74k
Ponedjeljak, 12. lipnja 2017. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 4.Sastav Parlamenta
 5.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 6.Sastav izaslanstava
 7.Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69. Poslovnika)
 8.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 9.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 10.Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Plan rada
 13.Sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***I (rasprava)
 14.Procjena provedbe programa Obzor 2020. (rasprava)
 15.Temelji za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. - Jačanje sudjelovanja partnera i vidljivost rezultata europskih strukturnih i investicijskih fondova - Posebne mjere za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama ***I (rasprava)
 16.Stanje ribljih stokova i socioekonomski položaj sektora ribarstva na Sredozemlju (rasprava)
 17.Troškovna učinkovitost Sedmog programa za istraživanja (kratko predstavljanje)
 18.Potreba za strategijom EU-a kojom bi se otklonile i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena (kratko predstavljanje)
 19.Apatridnost u južnoj i jugoistočnoj Aziji (kratko predstavljanje)
 20.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


EUROPSKI PARLAMENT

ZASJEDANJE 2017. – 2018.

Dnevne sjednice od 12. do 15. lipnja 2017.

STRASBOURG

ZAPISNIK

PONEDJELJAK 12. LIPNJA 2017.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je dao izjavu o nedavnim terorističkim napadima u Londonu i Teheranu koji su uzrokovali brojne žrtve.

U Parlamentu je održana minuta šutnje u znak sjećanja na žrtve.

Predsjednik je spomenuo da je Taner Kiliç, predsjednik turskog Amnesty Internationala, uhićen 6. lipnja 2017. s još 22 pravnika te u ime Parlamenta traži njihovo puštanje na slobodu.

Predsjednik je izrazio zabrinutost Parlamenta zbog uhićenja Alexeja Navalnija, ruskog oporbenog čelnika, te je obavijestio Parlament da je aktivistica za prava žena Loujain al Hathloul puštena na slobodu u Saudijskoj Arabiji.


3. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 31. svibnja 2017. i 1. lipnja 2017.


4. Sastav Parlamenta

Nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine obavijestila su Parlament da su Anneliese Dodds, Vicky Ford, Afzal Khan i Andrew Lewer izrabrani kao zastupnici u nacionalnom parlamentu s učinkom od 9. lipnja 2017.

Parlament prima na znanje da u skladu s člankom 7. stavkom 2. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima prema kojem je ta funkcija nespojiva s funkcijom zastupnika u Europskom parlamentu te je konstatirao da od 9. lipnja 2017. više neće obnašati funkciju zastupnika u Europskom parlamentu.


5. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna portugalska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Ane Gomes u okviru istražnog postupka koji je u tijeku u Portugalu.

U skladu s člankom 9 stavkom 1 Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


6. Sastav izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika ALDE-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Patricia Lalonde

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Thierry Cornillet

Izaslanstvo za odnose s Japanom: Auke Zijlstra

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


7. Pregovori prije prvog čitanja u Parlamentu (članak 69. Poslovnika)

Predsjednik je objavio odluku više odbora da se u skladu s člankom 69.c stavkom 2 Poslovnika uključe u međuinstitucijske pregovore.

- Odbor BUDG i Odbor CONT, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)). Izvjestitelji: Richard Ashworth i Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- Odbor LIBE, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu [Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka (COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)). Izvjestiteljica: Monica Macovei (A8-0212/2017)

- Odbor ENVI, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)). Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2 Poslovnika broj zastupnika ili više klubova zastupnika koji dosežu srednji prag mogu prije ponoći sutrašnjeg dana, utorka 13. lipnja 2017. pisanim putem zatražiti glasovanje o pregovorima.

Ako u Parlamentu ne bude nikakvih zahtjeva za glasovanje o pregovorima, oni mogu početi bilo kada nakon isteka tog roka.


8. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 14. lipnja 2017. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o žigu Europske unije (kodificirani tekst) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima prava društava (kodificirani tekst) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o definiranju karakteristika ribarskih plovila (preinaka) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o novčanim fondovima (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).


9. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000046/2017) koje su postavili Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Glifosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017) koje su postavili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica i Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek i Massimiliano Salini, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Komisiji: Razvoj ambiciozne industrijske strategije EU-a kao strateškog prioriteta za rast, zapošljavanje i inovacije u Europi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017) koje su postavili Martina Werner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Naknada za pogrešno označene proizvode povezane s energijom (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).


10. Dulja zastupnička pitanja (članak 130.b Poslovnika) (podnošenje)

Podnesena su dulja zastupnička pitanja sa zahtjevima za usmeni odgovor i raspravom (članak 130.b Poslovnika):

- (O-000030/2017) koje su postavili Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg i Joëlle Bergeron, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji 2017.: promicanje uloge roditelja u zaštiti kvalitetnog obrazovanja njihove djece (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017);

- (O-000035/2017) koje su postavili Curzio Maltese i Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Komisiji: Platforme za razmjenu video sadržaja i urednička odgovornost (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika kao izvora informacija, postupaka, usluga podrške i otklanjanja poteškoća te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 (COM(2017)0256 - C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

Predsjednik će se u skladu s člankom 307. Ugovora o funkcioniranju Europske unije posavjetovati s Odborom regija.

Predsjednik će se u skladu s člankom 16. Ugovora o funkcioniranju Europske unije posavjetovati s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ITRE, LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, LIBE, REGI

- Imenovanje Mariye Gabriel za članicu Europske komisije (09603/2017 - C8-0166/2017 - 2017/0805(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE, CULT

mišljenje :

JURI, LIBE, IMCO

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Španjolske – EGF/2017/001 ES/Castilla y León vađenje ugljena (COM(2017)0266 - C8-0174/2017 - 2017/2079(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

2) odbora

- Izvješće o apatridnosti u južnoj i jugoistočnoj Aziji (2016/2220(INI)) - AFET - : Amjad Bashir (A8-0182/2017)

- Izvješće o prekograničnim spajanjima i podjelama (2016/2065(INI)) - JURI - : Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD)) - CULT - : Sabine Verheyen, Petra Kammerevert (A8-0192/2017)

- Izvješće o troškovnoj učinkovitosti Sedmog programa za istraživanja (2015/2318(INI)) - CONT - : Martina Dlabajová, Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

- Izvješće o Europskom programu za ekonomiju suradnje (COM(2016)0356 - 2017/2003(INI)) - IMCO - : Nicola Danti (A8-0195/2017)

- Izvješće o potrebi za strategijom EU-a kojom bi se otklonile i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena (2016/2061(INI)) - FEMM - : Constance Le Grip (A8-0197/2017)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) 2015/1017 u pogledu produljenja trajanja Europskog fonda za strateška ulaganja i uvođenja tehničkih poboljšanja za taj fond i Europski savjetodavni centar za ulaganja (COM(2016)0597 - C8-0375/2016 - 2016/0276(COD)) - BUDG - ECON - : José Manuel Fernandes - : Udo Bullmann (A8-0198/2017)

- Izvješće o provedbi Europskog fonda za strateška ulaganja (2016/2064(INI)) - BUDG - ECON - : Udo Bullmann (A8-0200/2017)

- Izvješće o jačanju sudjelovanja partnera i vidljivosti rezultata europskih strukturnih i investicijskih fondova (2016/2304(INI)) - REGI - : Daniel Buda (A8-0201/2017)

- Izvješće o temeljima za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. (2016/2326(INI)) - REGI - : Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

- Izvješće o internetskim platformama i jedinstvenom digitalnom tržištu (COM(2016)0288 - 2016/2276(INI)) - ITRE - IMCO - : Henna Virkkunen - : Philippe Juvin (A8-0204/2017)

- ***I Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima. Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)) - ENVI - : Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama (COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) - ENVI - : Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

- Izvješće o ocjeni provedbe programa Obzor 2020. u svjetlu njegove privremene evaluacije i o prijedlogu Devetog okvirnog programa (2016/2147(INI)) - ITRE - : Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

- ***I Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2012/2002, uredbi (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1308/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014, (EU) br. 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke br. 541/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2016)0605 - C8-0372/2016 - 2016/0282(COD)) - BUDG - CONT - : Richard Ashworth - : Ingeborg Gräßle (A8-0211/2017)

- ***I Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva] radi identificiranja državljanina treće zemlje ili osobe bez državljanstva s nezakonitim boravkom i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona (preinaka) (COM(2016)0272 - C8-0179/2016 - 2016/0132(COD)) - LIBE - : Monica Macovei (A8-0212/2017)


12. Plan rada

Proslijeđen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica u lipnju 2017 (PE 605.662/PDOJ). Nisu podnesene izmjene.

Time je utvrđen plan rada.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik


13. Sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) koje zajednički poduzima nekoliko država članica [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

Sofia Sakorafa predstavio je izvješće.

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Govorili su: Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Patrizia Toia, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Carlos Zorrinho, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Soledad Cabezón Ruiz i Francesc Gambús (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Carlos Moedas i Sofia Sakorafa.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 13.6.2017..


14. Procjena provedbe programa Obzor 2020. (rasprava)

Izvješće o procjeni provedbe programa Obzor 2020. u svjetlu njegove privremene evaluacije i Prijedlog Devetog okvirnog programa [2016/2147(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Soledad Cabezón Ruiz predstavila je izvješće.

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Govorili su: Nils Torvalds (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Matthijs van Miltenburg (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Barbara Kudrycka, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Patrizia Toia, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anneleen Van Bossuyt, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Florent Marcellesi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka i Henna Virkkunen.

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

Govorila je Clare Moody.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică i Krzysztof Hetman.

Govorili su: Carlos Moedas i Soledad Cabezón Ruiz.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika od 13.6.2017..


15. Temelji za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. - Jačanje sudjelovanja partnera i vidljivost rezultata europskih strukturnih i investicijskih fondova - Posebne mjere za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama ***I (rasprava)

Izvješće o temeljima za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. [2016/2326(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Izvješće o jačanju sudjelovanja partnera i vidljivosti rezultata europskih strukturnih i investicijskih fondova [2016/2304(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda i Iskra Mihaylova predstavili su izvješće.

Govorila je Corina Crețu (povjerenica Komisije).

Govorili su: Jan Olbrycht (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Claude Rolin (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Krzysztof Hetman, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Derek Vaughan, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile i Liliana Rodrigues.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini i Olga Sehnalová.

Govorili su: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda i Iskra Mihaylova.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.10, točka 5.1 i točka 5.6 zapisnika od 13.6.2017..


16. Stanje ribljih stokova i socioekonomski položaj sektora ribarstva na Sredozemlju (rasprava)

Izvješće o stanju ribljih stokova i socioekonomskom položaju sektora ribarstva na Sredozemlju [2016/2079(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Marco Affronte (A8-0179/2017)

Marco Affronte predstavio je izvješće.

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Govorili su: João Pimenta Lopes (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Verónica Lope Fontagné, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Renata Briano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Czesław Hoc, Werner Kuhn, Isabelle Thomas i Sofia Ribeiro.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Georgios Epitideios i Nicola Caputo.

Govorio je Carlos Moedas.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorio je Marco Affronte.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika od 13.6.2017..


17. Troškovna učinkovitost Sedmog programa za istraživanja (kratko predstavljanje)

Izvješće o troškovnoj učinkovitosti Sedmog programa za istraživanja [2015/2318(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Martina Dlabajová i Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

Martina Dlabajová i Inés Ayala Sender održale su prezentaciju.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Andrey Novakov, Stanislav Polčák i Notis Marias.

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika od 13.6.2014..


18. Potreba za strategijom EU-a kojom bi se otklonile i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena (kratko predstavljanje)

Izvješće o potrebi za strategijom EU-a kojom bi se otklonile i spriječile razlike u mirovinama muškaraca i žena [2016/2061(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (umjesto izvjestitelja) održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Notis Marias, Branislav Škripek, Arne Gericke, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas i Maria Lidia Senra Rodríguez.

Govorio je Carlos Moedas (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika od 14.6.2017..


19. Apatridnost u južnoj i jugoistočnoj Aziji (kratko predstavljanje)

Izvješće o apatridnosti u južnoj i jugoistočnoj Aziji [2016/2220(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

Amjad Bashir održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Herbert Dorfmann, Notis Marias, Arne Gericke i Georgios Epitideios.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika od 13.6.2017..


20. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Tomáš Zdechovský, Andor Deli, Francesc Gambús, László Tőkés, Pál Csáky, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jonás Fernández, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marek Jurek, Urszula Krupa, Yana Toom, Jan Huitema, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Josu Juaristi Abaunz, Liadh Ní Riada, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Gerard Batten, Petr Mach, Ignazio Corrao i Gilles Lebreton.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 605.662/OJMA).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:40 h.

Klaus Welle

Ildikó Gáll-Pelcz

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Bours, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonneborn, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti