Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0149(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0213/2016

Forhandlinger :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Afstemninger :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Stemmeforklaringer
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Protokol
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg

2. Energieffektivitetsmærkning ***I - Erstatning for fejlagtigt mærkede energirelaterede produkter (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000049/2017) af Martina Werner for S&D-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, og Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Kompensation for energirelaterede produkter, der er mærket forkert (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano forelagde betænkningen.

Martina Werner, Claude Turmes og Neoklis Sylikiotis begrundede forespørgslen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Herbert Reul for PPE-Gruppen, Dan Nica for S&D-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Roger Helmer for EFDD-Gruppen, Angelo Ciocca for ENF-Gruppen, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni og Miroslav Poche.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini og Tibor Szanyi.

Talere: Miguel Arias Cañete og Dario Tamburrano.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 13.6.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik