Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0149(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0213/2016

Arutelud :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Protokoll
Teisipäev, 13. juuni 2017 - Strasbourg

2. Energiamärgistus ***I - Hüvitis valesti märgistatud energiamõjuga toodete eest (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000049/2017), mille esitasid Martina Werner fraktsiooni S&D nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Hüvitis valesti märgistatud energiamõjuga toodete eest (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano tutvustas raportit.

Martina Werner, Claude Turmes ja Neoklis Sylikiotis esitasid küsimuse.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel, Dan Nica fraktsiooni S&D nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFDD nimel, Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni ja Miroslav Poche.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Dario Tamburrano.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2017 protokollipunkt 5.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika