Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0149(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0213/2016

Keskustelut :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Äänestykset :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Äänestysselitykset
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Pöytäkirja
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

2. Energiatehokkuusmerkintä ***I – Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatehokkuusmerkintää koskevan kehyksen vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000049/2017) – Martina Werner S&D-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano esitteli mietinnön.

Martina Werner, Claude Turmes ja Neoklis Sylikiotis esittelivät kysymyksen.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Herbert Reul PPE-ryhmän puolesta, Dan Nica S&D-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Roger Helmer EFDD-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni ja Miroslav Poche.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Dario Tamburrano.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 5.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö