Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0149(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0213/2016

Viták :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Szavazatok :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
A szavazatok indokolása
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Jegyzőkönyv
2017. június 13., Kedd - Strasbourg

2. Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I – Kompenzáció a hibásan címkézett, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000049/2017) felteszi: Martina Werner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében a Bizottsághoz: Kompenzáció a hibásan címkézett, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano előterjeszti a jelentést.

Martina Werner, Claude Turmes és Neoklis Sylikiotis kifejti a kérdést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Herbert Reul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni és Miroslav Poche.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini és Szanyi Tibor.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Dario Tamburrano.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.13-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat