Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0149(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0213/2016

Debatai :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsavimas :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Protokolas
Antradienis, 2017 m. birželio 13 d. - Strasbūras

2. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I - Kompensacija už gaminius, kurių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas neteisingas (diskusijos)
CRE

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000049/2017), kurį pateikė Martina Werner S&D frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu ir Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Kompensacija už gaminius, kurių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas neteisingas (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano pristatė savo pranešimą.

Martina Werner, Claude Turmes ir Neoklis Sylikiotis pristatė klausimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Herbert Reul PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Roger Helmer EFDD frakcijos vardu, Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni ir Miroslav Poche.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Dario Tamburrano.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 13 protokolo 5.7 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika