Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0149(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0213/2016

Debates :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Balsojumi :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra

2. Energoefektivitātes marķējums ***I - Kompensācija saistībā ar nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dario Tamburrano (A8-0213/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000049/2017) un kuru uzdeva Martina Werner S&D grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā un Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Kompensācija par nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Dario Tamburrano iepazīstināja ar ziņojumu.

Martina Werner, Claude Turmes un Neoklis Sylikiotis izvērsa jautājumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Herbert Reul PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Roger Helmer EFDD grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni un Miroslav Poche.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini un Tibor Szanyi.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Dario Tamburrano.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2017. protokola 5.7. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika