Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0149(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0213/2016

Debatten :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Stemverklaringen
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Notulen
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg

2. Energie-efficiëntie-etikettering ***I - Compensatie voor verkeerd geëtiketteerde energiegerelateerde producten (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000049/2017) van Martina Werner, namens de S&D-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, en Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie aan de Commissie: Compensatie voor verkeerd geëtiketteerde energiegerelateerde producten (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano leidt het verslag in.

Martina Werner, Claude Turmes en Neoklis Sylikiotis lichten de vraag toe.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, namens de PPE-Fractie, Dan Nica, namens de S&D-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Jaromír Kohlíček, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Roger Helmer, namens de EFDD-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni en Miroslav Poche.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Dario Tamburrano.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.7 van de notulen van 13.6.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid