Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0149(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0213/2016

Dezbateri :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Explicaţii privind voturile
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Proces-verbal
Marţi, 13 iunie 2017 - Strasbourg

2. Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I - Compensații pentru produsele cu impact energetic etichetate necorespunzător (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000049/2017) adresată de Martina Werner, în numele Grupului S&D, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL Comisiei: Despăgubiri pentru etichetarea greșită a produselor energetice (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano și-a prezentat raportul.

Martina Werner, Claude Turmes și Neoklis Sylikiotis au dezvoltat întrebarea.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Herbert Reul, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Roger Helmer, în numele Grupului EFDD, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni și Miroslav Poche.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Dario Tamburrano.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 13.6.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate