Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0149(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0213/2016

Rozpravy :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Zápisnica
Utorok, 13. júna 2017 - Štrasburg

2. Označovanie energetickej účinnosti ***I – Odškodnenie za nesprávne označovanie energeticky významných výrobkov (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000049/2017), ktorú položili Martina Werner v mene skupiny S&D, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE a Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL pre Komisiu: Odškodnenie za nesprávne označovanie energeticky významných výrobkov (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano uviedol správu.

Martina Werner, Claude Turmes a Neoklis Sylikiotis rozvinuli otázku.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul v mene skupiny PPE, Dan Nica v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Roger Helmer v mene skupiny EFDD, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni a Miroslav Poche.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Dario Tamburrano.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 13.6.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia