Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0231(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0208/2017

Indgivne tekster :

A8-0208/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2018 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokol
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg

3. Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Merja Kyllönen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Nicola Caputo (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, og Julia Reid for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb og Seán Kelly.

Talere: Miguel Arias Cañete og Catherine Bearder.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 14.6.2017.

(Mødet udsat kl. 11.20.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik