Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0231(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0208/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0208/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Äänestysselitykset
PV 17/04/2018 - 6.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Pöytäkirja
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

3. Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Merja Kyllönen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nicola Caputo (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho ja Christel Schaldemose.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Catherine Bearder.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2017, kohta 8.1.

(Istunto keskeytettiin klo 11.20.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö