Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0231(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0208/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0208/2017

Viták :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Szavazatok :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
A szavazatok indokolása
PV 17/04/2018 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Jegyzőkönyv
2017. június 13., Kedd - Strasbourg

3. A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Merja Kyllönen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Nicola Caputo (az AGRI bizottság véleményének előadója), Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho és Christel Schaldemose.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb és Seán Kelly.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Catherine Bearder.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.14-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .

(Az ülést 11.20-kor felfüggesztik.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat