Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0231(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0208/2017

Pateikti tekstai :

A8-0208/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2018 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Protokolas
Antradienis, 2017 m. birželio 13 d. - Strasbūras

3. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (pavaduojanti pranešėja) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Merja Kyllönen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Nicola Caputo (AGRI komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu ir Julia Reid EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho ir Christel Schaldemose.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Catherine Bearder.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 14 protokolo 8.1 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.20 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika