Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0231(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0208/2017

Texte depuse :

A8-0208/2017

Dezbateri :

PV 13/06/2017 - 3
CRE 13/06/2017 - 3
PV 16/04/2018 - 20
CRE 16/04/2018 - 20

Voturi :

PV 14/06/2017 - 8.1
CRE 14/06/2017 - 8.1
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2018 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0256
P8_TA(2018)0097

Proces-verbal
Marţi, 13 iunie 2017 - Strasbourg

3. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (supleantul raportorului) și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Merja Kyllönen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Nicola Caputo (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, și Julia Reid, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho și Christel Schaldemose.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb și Seán Kelly.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Catherine Bearder.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 14.6.2017.

(Ședința a fost suspendată la 11.20.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate