Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0325(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0112/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0112/2017

Συζήτηση :

PV 12/06/2017 - 13
CRE 12/06/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2017 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0249

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

5.5. Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) την υλοποίηση της οποίας αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Σοφία Σακοράφα (A8-0112/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0249)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου