Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2079(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0179/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0179/2017

Συζήτηση :

PV 12/06/2017 - 16
CRE 12/06/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2017 - 5.11
CRE 13/06/2017 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0255

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

5.11. Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο [2016/2079(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0255)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου