Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra

(Sēde tika atsākta plkst. 12.30.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks
Stenogramma

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.2. Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.3. Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.4. Pārrobežu apvienošana vai sadalīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.5. Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***I (balsošana)

5.6. Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm ***I (balsošana)

5.7. Energoefektivitātes marķējums ***I (balsošana)

5.8. Eiropas kultūras galvaspilsētas laikposmā no 2020. gada līdz 2033. gadam ***I (balsošana)

5.9. Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums (balsošana)

5.10. ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada (balsošana)

5.11. Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika