Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg

6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan og Mairead McGuinness

Betænkning: Martina Dlabajová og Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák og Ivana Maletić

Betænkning: Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica og Mairead McGuinness

Betænkning: Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Betænkning: Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Betænkning: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki og Seán Kelly

Betænkning: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Ivana Maletić

Betænkning: Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini og Ivana Maletić

Betænkning: Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez og Notis Marias.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik