Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Mairead McGuinness

Mietintö Martina Dlabajová ja Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák ja Ivana Maletić

Mietintö Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica ja Mairead McGuinness

Mietintö Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Mietintö Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Mietintö Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki ja Seán Kelly

Mietintö Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Ivana Maletić

Mietintö Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini ja Ivana Maletić

Mietintö Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez ja Notis Marias.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö