Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan och Mairead McGuinness

Betänkande Martina Dlabajová och Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák och Ivana Maletić

Betänkande Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica och Mairead McGuinness

Betänkande Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Betänkande Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Betänkande Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki och Seán Kelly

Betänkande Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Ivana Maletić

Betänkande Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini och Ivana Maletić

Betänkande Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez och Notis Marias.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy