Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. června 2017 - Štrasburk

9. Diskusní dokument o prohloubení HMU do roku 2025 (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Diskusní dokument o prohloubení HMU do roku 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès a Richard Sulík.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Bernd Lucke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan a Alfred Sant.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Neena Gill, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luke Ming Flanagan.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí