Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg

9. Oplæg om en dybere ØMU i 2025 (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved Kommissionen: Oplæg om en dybere ØMU i 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès og Richard Sulík.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Bernd Lucke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan og Alfred Sant.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot og Neena Gill, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Luke Ming Flanagan.

Talere: Pierre Moscovici og Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik