Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

9. Keskusteluasiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä vuoteen 2025 mennessä (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Keskusteluasiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä vuoteen 2025 mennessä (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès ja Richard Sulík.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Bernd Lucke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan ja Alfred Sant.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja Neena Gill, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luke Ming Flanagan.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Valdis Dombrovskis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö