Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. birželio 13 d. - Strasbūras

9. Diskusijoms skirtas dokumentas dėl EPS gilinimo iki 2025 m. (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pareiškimas: diskusijoms skirtas dokumentas dėl EPS gilinimo iki 2025 m. (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Graf Lambsdorff), Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Philippe Lamberts), Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès ir Richard Sulík.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Bernd Lucke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Graf Lambsdorff), Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan ir Alfred Sant.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ir Neena Gill (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Luke Ming Flanagan).

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika