Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra

9. Diskusiju dokuments attiecībā uz EMS pastiprināšanu līdz 2025. gadam (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: Diskusiju dokuments attiecībā uz EMS pastiprināšanu līdz 2025. gadam (2017/2726(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) uzstājās ar paziņojumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès un Richard Sulík.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Bernd Lucke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan un Alfred Sant.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot un Neena Gill, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Pierre Moscovici un Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika