Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 juni 2017 - Straatsburg

9. Discussienota over de verdieping van de EMU voor 2025 (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Discussienota over de verdieping van de EMU voor 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès en Richard Sulík.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Bernd Lucke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan en Alfred Sant.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot en Neena Gill, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luke Ming Flanagan.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid