Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 13 czerwca 2017 r. - Strasburg

9. Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025 (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès i Richard Sulík.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Bernd Lucke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan i Alfred Sant.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i Neena Gill, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luke'a Minga Flanagana.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności