Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. junij 2017 - Strasbourg

9. Razmislek o poglobitvi ekonomske in monetarne unije do leta 2025 (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Komisije: Razmislek o poglobitvi ekonomske in monetarne unije do leta 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredsednik Komisije) in Pierre Moscovici (član Komisije) sta podala izjavo.

Govorili so Françoise Grossetête v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty v imenu skupine ECR, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès in Richard Sulík.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Bernd Lucke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan in Alfred Sant.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot in Neena Gill, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Luke Ming Flanagan.

Govorila sta Pierre Moscovici in Valdis Dombrovskis.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov