Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2695(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000046/2017

Indgivne tekster :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg

10. Glyphosat og godkendelsesprocedurer (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000046/2017) af Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Kommissionen: Glyphosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Angélique Delahaye for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Angélique Delahaye som besvarede det, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach og Claude Turmes.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux og Tibor Szanyi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden og Marijana Petir.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik