Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2695(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000046/2017

Esitatud tekstid :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Arutelud :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Teisipäev, 13. juuni 2017 - Strasbourg

10. Glüfosaat ja loamenetlused (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-000046/2017), mille esitas(id) Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Glüfosaat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Angélique Delahaye fraktsiooni PPE nimel, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Takis Hadjigeorgiou, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Angélique Delahaye kes vastas sellele, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach ja Claude Turmes.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux ja Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden ja Marijana Petir.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika