Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2695(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000046/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

10. Glyfosaatti ja lupamenettelyt (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000046/2017) – Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Glyfosaatti (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli esitteli kysymyksen.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Angélique Delahaye PPE-ryhmän puolesta, Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Angélique Delahaye vastasi, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julia Reid EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach ja Claude Turmes.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux ja Tibor Szanyi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden ja Marijana Petir.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö