Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2695(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000046/2017

Podneseni tekstovi :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Rasprave :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Utorak, 13. lipnja 2017. - Strasbourg

10. Glifosat i postupci izdavanja odobrenja (rasprava)
CRE

Pitanje za usmeni odgovor (O-000046/2017) koje su postavili Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Glifosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli obrazložila je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Angélique Delahaye, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Takis Hadjigeorgiou, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Angélique Delahaye koja je na pitanje odgovorila, Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach i Claude Turmes.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux i Tibor Szanyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden i Marijana Petir.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti