Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2695(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000046/2017

Ingivna texter :

O-000046/2017 (B8-0316/2017)

Debatter :

PV 13/06/2017 - 10
CRE 13/06/2017 - 10

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

10. Glyfosat och tillståndsförfaranden (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000046/2017) från Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini och Jean-François Jalkh, för utskottet ENVI, till kommissionen: Glyfosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Angélique Delahaye för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Takis Hadjigeorgiou, ställde en fråga ("blått kort") till Angélique Delahaye som besvarade frågan, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach och Claude Turmes.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden och Marijana Petir.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy