Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2703(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0397/2017

Rozpravy :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/06/2017 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0264

Zápis
Úterý, 13. června 2017 - Štrasburk

11. Situace v Demokratické republice Kongo (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Javier Nart za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic a Ivo Vajgl za skupinu ALDE o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis a Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL o Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge a Soraya Post za skupinu S&D o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa a Daniel Caspary za skupinu PPE o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.10 zápisu ze dne 14.6.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí