Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2703(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0397/2017

Forhandlinger :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/06/2017 - 8.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0264

Protokol
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg

11. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Christos Stylianides.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, om Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke og Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge og Soraya Post for S&D-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa og Daniel Caspary, for PPE-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 14.6.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik