Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2703(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0397/2017

Keskustelut :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/06/2017 - 8.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0264

Pöytäkirja
Tiistai 13. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

11. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
CRE

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Fabio Massimo Castaldo.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017)

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ja Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta Kongon demokraattisesta tasavallasta (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017)

—   Charles Tannock, Arne Gericke ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017)

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017)

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.6.2017, kohta 8.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö