Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2017/2703(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0397/2017

Viták :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Szavazatok :

PV 14/06/2017 - 8.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0264

Jegyzőkönyv
2017. június 13., Kedd - Strasbourg

11. A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (2017/2703(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke és Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge és Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hölvényi György, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa és Daniel Caspary, a PPE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.14-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat