Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2703(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0397/2017

Debatai :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0264

Protokolas
Antradienis, 2017 m. birželio 13 d. - Strasbūras

11. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu dėl Kongo Demokratinės Respublikos (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge ir Soraya Post S&D frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa ir Daniel Caspary PPE frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 14 protokolo 8.10 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika