Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2703(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0397/2017

Debates :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/06/2017 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0264

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra

11. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge un Soraya Post S&D grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa un Daniel Caspary, PPE grupas vārdāpar stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2017. protokola 8.10. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika